مسئولیت راکت‌پراکنی کابل را داعش به دوش گرفت

گروه تروریستی داعش با نشر خبرنامه‌ای مسئولیت حملات راکتی امروز در کابل را به عهده گرفت.

ادامه مطلب