حمدالله محب وارد پکتیا شد

مشاور امنیت ملی کشور به ادامه سفرهای ولایتی، وارد پکتیا در زون جنوبی شده است. حمدالله محب قرار است در این سفر با والیان ولایات جنوبی کشور دیدار داشته باشد و اواضع امنیتی زون جنوب را بررسی کند.

ادامه مطلب