خانه‌تکانی نیروهای مسلح مصر؛ رییس ستاد ارتش برکنار شد

عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهور مصر در یک فرمان، جنرال محمد حجازی رییس ستاد مشترک ارتش آن کشور را برکنار و به جای او جنرال فرید حجازی را به عنوان رییس ستاد ارتش منصوب کرده است

ادامه مطلب

آسیا و جابجایی‌های موقت در دو خط نبرد استراتیژیک

سیاست جهانی و منافع قدرت‌های بزرگ ایجاب می‌کند که این تعارضات استراتژیک از جنوب تا شمال آسیا و از غرب تا شمال‌شرق آن وجود داشته باشد، اگرچه در برخی موارد جابجایی‌های موقت در دو سوی خط نبرد استراتژیک صورت می‌گیرد…

ادامه مطلب

پیمان کمپ دیوید و خاورمیانه‌ ناآرام!

اکنون که از عقد اولین پیمان نزدیک به چهاردهه می‎گذرد در عمل دیده می‌شود که آن توافق به شکست انجامیده و هیچ نوع سودی برای جهان عرب و امنیت در خاورمیانه نداشته است…

ادامه مطلب