ژن نئاندرتال‌ها، شدت بیماری کرونا را تعین می‌کند؟!

جهشی در یک ژن، احتمال شدت گیری ابتلا به بیماری کرونا را می‌تواند افزایش دهد و احتمال اینکه فرد مبتلا ناگزیر به اقامت در بیمارستان/شفاخانه شود را دو برابر کند

ادامه مطلب