پنجمین فرد مظنون به دست داشتن در انفجار‌های بامیان بازداشت شد

دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان اعلام کرده است که یک فرد در پیوند به دست داشتن در انفجارهای مرگ‌بار چهارم قوس در شهر بامیان، بازداشت شده است.

ادامه مطلب