سرور دانش: استفاده از معادن به اقتصاد کشور کمک می‌کند

سرور دانش، معاون دوم ریاست‏جمهوری در یک نشست خبری تاکید می‌کند که استفاده از معادن به اقتصاد کشور کمک بزرگی می‌کند و می‌افزاید که افغانستان، کشور پر از معادن است که باید از آن به گونه شفاف بهره‌گیری شود

ادامه مطلب