اطلاعیه وزارت عدلیه:

در هنگام معاملات، سند جواز رهنما و آگاهی از مقررات معاملات الزامی است!

وزارت عدلیه در اطلاعیه‌ای از تمام شهروندان در سراسر کشور می‌خواهد که قبل و بعد از انجام معاملات خویش در دفاتر رهنمای معاملات و موتر فروشی‌ها، به سند جواز رهنما، فیصدی کمیشن معامله و چهار کاپی اسناد بیع توجه داشته باشند.

ادامه مطلب