حزب حرکت ملی:

دستاوردهای پسین در کشور حفظ شود/ مذاکره با گروه طالبان به معامله مبدل نشود

حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان می‌گوید که با وجود برآورده شدن تمام تعهدات صلح از سوی حکومت افغانستان، افزایش‌ خشونت‌ها از سوی گروه طالبان بازی با سرنوشت مردم است.

ادامه مطلب
امرالله صالح:

هیچ معامله‌ای در باره نام، محتوا و نوعیت نظام کنونی در مذاکرات صلح انجام نمی‌شود

امرالله صالح معاون نخست‌ رییس‌ جمهور می‌گوید که هیچ معامله‌ای در باره نام، محتوا و نوع نظام کنونی در مذاکرات صلح با طالبان انجام نخواهد شد.

ادامه مطلب