معاون دوم رییس جمهور:

اگر طالبان در تلاش فتح نظامی و انحصار قدرت باشند، مقاومت قوی‌تر از گذشته خواهد بود

معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که اگر طالبان به فکر به اصطلاح «فتح و حاکمیت انحصاری» خود باشند، مقاومت در برابر این گروه این بار به مراتب شدیدتر و گسترده‌تر از دوره مقاومت قبلی خواهد بود.

ادامه مطلب