ارگ: دوسیه جنرال دوستم هرچه زودتر یک‌طرفه شود

ارگ ریاست جمهوری به نهادهای عدلی و قضایی کشور دستور داده است که هرچه زودتر سرنوشت دوسیه جنرال دوستم را یک‌طرفه کنند

ادامه مطلب