دانش:

اگر توافقنامه دوحه بازنگری نشود، روند صلح نابود خواهد شد

معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که اگر در توافق‌نامه امریکا-طالبان تجدید نظر نشود، روند صلح با چالش‌های بیش‌تر مواجه خواهد شد.

ادامه مطلب
سرور دانش:

وقت آن است که قضیه بهسود به صورت اساسی و ریشه‌ای حل شود

معاون دوم رییس جمهور می‌گوید وقت آن است که قضیه بهسود و تنش‌های ایجاد شده به صورت اساسی و ریشه‌ای حل گردد تا مردم منطقه از نگرانی‌ها و آسیب‌های پیاپی مصئون شوند.

ادامه مطلب
دانش:

گروه طالبان به هیچ تعهدی در روند صلح عمل نکرده است

معاون دوم ریاست جمهور می‌گوید که گروه طالبان به هیچ یک از تعهداتش برای صلح عمل نکرده، در حالی که دولت در این راستا گام‌های اساسی برداشته است.

ادامه مطلب