برخورد جالب معاون رییس جمهور با یک مقام مفسد

چنین برخوردی از سوی معاون اول حکومت با یک مقام مفسد زیر دست جز فروکاست او از مقام سیاسی در حد یک خبرنگار تحقیقی چه می‌تواند تعبیر شود؟

ادامه مطلب