خروج امریکایی‌ها از افغانستان پیچیده‌تر می‌شود

به گفته کارشناسان، خروج نیروهای باقی مانده امریکایی و حدود ۷ هزار سرباز ناتو و متحدان طی یک و نیم ماه آینده تقریباً ناممکن است، هرچند مقامات امریکایی می‌گویند که این گزینه هنوز روی میز است

ادامه مطلب