خروج از افغانستان؛ مقامات امریکایی به کانگرس توضیحات می‌دهند

مقامات دولت بایدن قرار است این هفته در مورد برنامه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به کانگرس توضیحات بدهند

ادامه مطلب