منابع:

بسم‌الله محمدی به عنوان وزیر داخله مقرر می‌شود

خبرگزاری دید: منابعی از حکومت فاش ساخته‌اند که بسم‌الله محمدی قرار است در روزهای آینده به عنوان نامزد وزیر وزارت امور داخله معرفی شود

ادامه مطلب