تیراندازی در مندوی کابل، سه زخمی برجای گذاشت

گزارش‌ها می‌رساند که در پی تیراندازی در مندوی شهر کابل، سه تن زخمی شده است.

ادامه مطلب