پاکستان هم سفیر خود را از کابل فراخواند

خبرگزاری دید: به دنبال فراخوانده شدن سفیر و دیپلمات‌های کشورمان از پاکستان، رسانه‌های این کشور گزارش دادند که اسلام‌آباد نیز سفیرش را از کابل فراخوانده است. شبکه جئونیوز امروز دوشنبه(۲۸ سرطان) خبر داد که منصوراحمد خان سفیر پاکستان به کشورش برگشته است

ادامه مطلب
سفیر پاکستان در دیدار با محقق:

کنفرانسی با حضور تمام جوانب افغانستان برای صلح برگزار می‌کنیم

سفیر پاکستان در کابل با مشاور ارشد رییس جمهور در امور سیاسی و امنیتی در باره روند صلح و اوضاع امنیتی کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. او از برگزاری کنفرانسی با حضور تمام جوانب افغانستان در آینده خبر داده است

ادامه مطلب

سفیر پاکستان در کابل خیزش‌های مردمی را «ملیشه» خواند

سفیر پاکستان در کابل گفته است که اعزام «ملیشه»‌ها به جنگ با طالبان، وضعیت را بدتر خواهد کرد و مهم است که ظرفیت حکومت افغانستان برای دفاع از این کشور، تقویت شود

ادامه مطلب

رییس جمهور غنی اعتمادنامه سفیر جدید پاکستان را پذیرفت

رییس جمهور اشرف غنی اعتمادنامه منصور احمد خان سفیر جدید پاکستان را برای افغانستان طی مراسم تشریفاتی پذیرفت.

ادامه مطلب