خواست رییس ولسی جرگه از رییس شورای اسلامی ایران:

خواهان بازنگری در طرح مقابله با مهاجران غیر قانونی هستیم

میررحمان رحمانی رییس ولسی جرگه شورای ملی کشور در نامه‌ای به به محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ایران، خواستار بازنگری در طرح مقابله با مهاجران غیر قانونی شده است.

ادامه مطلب