از بامیان تا ایران؛ روایتی از جنگ و کشتار و مهاجرت

هوای بامیان در زمستان خشک و استخوان‌سوز می‌شود. برف همه جا را سپید پوش کرده بود، گویی طبیعت برای نمایش خون در سپیدی آمادگی می‌گرفت. در یکی از این روزهای سپید، روستا زیر چکمه‌های سیاه طالبان له شد.

ادامه مطلب

بازگشت نزدیک به ۲۵هزار پناهجو از ترکیه در ده ماه

آمار ارائه شده از سوی وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان کشور نمایانگر این موضوع است که از آغاز سال روان میلادی تاکنون، نزدیک به ۲۵ هزار پناهجو از ترکیه به کشور بازگشته است

ادامه مطلب