وزارت داخله: برای نیروهای بسیج مردمی علیه طالبان سلاح و مهمات می‌دهیم

خبرگزاری دید: معین پالیسی و استراتژی وزارت داخله می‌گوید، برای کسانی که علیه طالبان به صورت داوطلبانه بجنگد، دولت سلاح و مهمات خواهد داد

ادامه مطلب