شکایت شهروندان مزار شریف از افزایش بی‌پیشینه بهای مواد خوراکی

خبرگزاری دید: سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی در برابر دالر، بهای مواد خوراکی نیز در بازارهای کشور به صورت نجومی افزایش یافت که شکایت شهروندان را برانگیخته است. شهروندان مزار شریف ضمن انتقاد از مسئولان، می‌گویند که هیچ کنترولی بر بازار و قیمت‌ها وجود ندارد.

ادامه مطلب