موتر انتحاری کجاست؟

شب گذشته در سطح شهر و تمام چارراهی‌های شهر کابل نیروهای امنیتی حضور پررنگ داشتند

ادامه مطلب