شیطان۲؛ موشکی که می‌تواند کشوری به مساحت فرانسه را نابود کند

روسیه از آزمایش موشک جدیدی خبر می‌دهد که توانایی غلبه بر هر سامانه دفاع موشکی را دارد و می‌تواند کشوری به مساحت فرانسه را نابود کند

ادامه مطلب