تاکید اتمر بر توقف راکت‌پرانی‌ها از آنسوی دیورند در دیدار با هیئت پاکستانی

سرپرست وزارت امور خارجه روی توقف راکت‌پراکنی‌ها و ساخت و سازهای خود سر از سوی پاکستان در امتداد مرز دو کشور تاکید کرد.

ادامه مطلب