قرار است بزودی برنامه«میثاق شهروندی» در بامیان آغاز شود

برنامه میثاق شهروندی برای نمایندگان شورای‌های انکشافی با حضور مقامات محلی این ولایت طی محفلی معرفی شد.

ادامه مطلب