ترکیه: تا کنون تصمیمی در مورد تامین امنیت میدان‌هوایی کابل اتخاذ نشده است

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در مورد تأمین امنیت میدان‌هوایی کابل می‌گوید که تاکنون تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده و رایزنی‌ها ادامه دارد

ادامه مطلب