حمله بر میدان هوایی قندهار؛ میلر: بازگشت به خشونت اشتباه خواهد بود

با اتمام مهلت خروج نظامیان خارجی از افغانستان، حمله‌ای بر میدان هوایی قندهار صورت گرفت. جنرال میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با اشاره به این حمله گفته است که بازگشت به خشونت اشتباه خواهد بود

ادامه مطلب