زهیر:

سه میراث فرهنگی کشور برای ثبت به یونسکو فرستاده شد

وزارت اطلاعات و فرهنگی خبر می‌دهد که مینیاتوری سبک بهزاد، رباب افغانی و اتن ملی به عنوان سه میراث فرهنگی غیر ملموس کشور برای ثبت به سازمان یونسکو فرستاده شده است

ادامه مطلب

حفظ آبدات تاریخی و احیای میراث‌های فرهنگی، اولویت دولت افغانستان

ارزش‌های دینی و فرهنگی اساس جامعه و نظام سیاسی ما را مستحکم می‌سازد و با توجه به این ارزشمندی، دولت افغانستان همواره در راستای حفظ آبدات تاریخی و احیای میراث‌های فرهنگی تلاش نموده و سرمایه‌گذاری در این بخش را در اولویت‌های کاری خویش قرار داده است.

ادامه مطلب