میرویس بارکزی رتبه فوق‌العاده دریافت می‌کند

خبرگزاری دید: وزارت امور داخله می‌گوید برای میرویس بارکزی سربازی که مانع رسیدن موتربم طالبان به هدف شد، رتبه فوق‌العاده داده می‌شود. این سرباز در ولسوالی غوریان هرات با آن که می‌دانست جانش در خطر است، موتربم طالبان را منهدم کرد

ادامه مطلب