میر رحمان رحمانی فردا پاکستان می‌رود

گزارش‌ها می‌رساند که میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان کشور در رأس یک هیئت عالی‌رتبه پارلمانی به پاکستان سفر می‌کند.

ادامه مطلب