مذاکرات صلح؛ آتش‌بس سراسری نیاز به میکانیزم دارد

عبدالرحمان اوریا آگاه سیاسی در صحبت با خبرگزاری دید می‌گوید: برای برقراری آتش‌بس در سراسر افغانستان نخست باید میکانیزم یا طرزالعمل ساخته شود

ادامه مطلب