فرمانده پولیس بلخ: زورمندان مانع تطبیق قانون می‌شوند

سید کمال سادات فرمانده پولیس بلخ می‌گوید وساطت افراد زورمند باعث آن شده که فساد در نیروهای پولیس هم‌چنان تصفیه ناشده باقی بماند

ادامه مطلب