راز افزایش انفجار پایه‌های برق و ناامنی‌های اخیر؛ حقایق سفر برخی سیاست‌مداران به پاکستان را بدانید!

پاکستان و طالبان متوجه شده‌اند که با جنگ واقعی، افغانستان و مردمش را شکست نمی‌دهند، به همین دلیل به روش‌های دیگر، از جمله اجیرسازی رهبران بی‌تعهد روی آورده‌اند

ادامه مطلب

ناامنی‌های اخیر؛ بیش از ۸ هزار خانواده بی‌جا شده‌ است

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان می‌گوید که با افزایش ناامنی‌ها در کشور، دست‌کم ۸ هزار خانواده از مناطق شان آواره شده‌اند

ادامه مطلب

اعزام نیروهای تازه‌نفس کماندو به ولایت میدان وردک

وزارت دفاع ملی اعلام کرده که شمار زیادی از نیروهای تازه‌نفس کماندو در مرکز و ولسوالی‌های ولایت میدان وردک مستقر شده‌‌اند.

ادامه مطلب
رییس جمهور غنی به مسئولان امنیتی:

با زورمندان به گونه جدی برخورد کنید

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور به فرمانده پولیس کابل هدایت داده است که با زورمندان و کسانی که مانع اجرای برنامه‌های امنیتی می‌شوند، به‌گونه‌ جدی و قانونی برخورد کرده و از مداخله در امور پولیس جلوگیری کند

ادامه مطلب