در پی انفجاری در کابل دو نفر زخمی شد

در پی انفجاری در ناحیه یازدهم شهر کابل، دو نفر زخمی شد. به گفته پولیس، انفجار ناشی از ماین مقناطیسی بوده که یک موتر نوع هایلکس را در ساحه پنج‌صد فامیلی مورد هدف قرار داده است.

ادامه مطلب

دو انفجار در کابل ۷ زخمی بر جا گذاشت

گزارش‌ها می‌رساند که در نتیجه دو انفجار در ناحیۀ یازدهم و ششم شهر کابل هفت تن مجروح شدند.

ادامه مطلب