ارائه برنامه‌های نامزد وزرا در مجلس فردا از سر گرفته می‌شود

به دنبال این که چند روز، نمایندگان به دلیل اظهارات امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روند رای دهی به نامزدوزرا را تعلیق کرده بودند، اکنون برخی از اعضای این مجلس می‌گویند که روند رای اعتماد و ارائه برنامه های نامزد وزرا از فردا دوباره از سر گرفته خواهد شد.

ادامه مطلب