تایید سه وزیر و رد دو نامزد وزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی از سوی مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان کشور در جلسه امروز چهارشنبه (۱۲قوس) از مجموع پنج نامزد وزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی، به سه نامزد وزیر رای اعتماد داد، اما دو نامزدوزیر و نامزد بانک مرکزی را رد کرد.

ادامه مطلب

پس از وقفه چند روزه، شش نامزد وزیر برنامه‌های‌شان را ارائه کردند

مجلس نمایندگان کشور پس از شش روز توقف روند رای‌دهی به اعضای کابینه، این روند را امروز یک‌شنبه از سر گرفت. شش نامزدوزیر برنامه‌های کاری‌شان را به مجلس ارائه کردند.

ادامه مطلب
وزارت دولت در امور پارلمانی:

هیچ نامزد وزیر نمی تواند به تنهایی با وکلا‌ دید و بازدید نماید

از این که در این اواخر روابط بین حکومت و پارلمان رو به بهتر شدن است و فضای اعتماد و احترام متقابل بین قوای ثلاثه دولت بی‌پیشنه تقویت یافته؛ متأسفانه برخی حلقات این رابطه حسنه را تحمل کرده نمی‌توانند و تلاش از بین بردن آن را می‌کنند. به همین دلیل شماری از افراد ادعا کردند که گویا دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی غرض موفقیت نامزد وزرا به برخی وکلا پول توزیع می‌نماید.

ادامه مطلب

باران رای اعتماد؛ ۱۰ نامزد وزیر از فیلتر پارلمان گذشت

مجلس نمایندگان کشور به ده نامزد وزیر رای اعتماد داد. هر نامزدوزیر به ۱۲۴ رای اعتماد نیاز داشت. اما مجلس نمایندگان کشور باران رای اعتماد به راه انداخته و ۱۰ نامزد وزیر را به کرسی وزارت نشاند.

ادامه مطلب