نامه سرگشاده زنان به سیاسیون:

اختلافات، منافع شخصی و سلیقه‌های تان را کنار بگذارید و در روند صلح متحد شوید!

شماری از زنان فعال افغانستان با نشر نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبران سیاسی و دولتمردان کشور، از آنان خواسته‌اند که برای تامین صلح و اتحاد ملی، سلیقه‌ها، اختلافات، منافع حزبی و سمتی و شخصی و گروهی و همچنان ملاحظات سیاسی شان را کنار گذاشته و در روند متحد و یک پارچه شوند

ادامه مطلب

نامه سرگشاده ملا برادر به امریکایی‌ها؛ تلاش طالبان برای حفظ توافقنامه دوحه

معاون سیاسی رهبر طالبان و رییس دفتر آن گروه در دوحه، با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به مردم امریکا، بهترین راه پایان‌دادن به جنگ جاری در افغانستان را اجرای کامل توافق دوحه خوانده است. از لحن این نامه چنین بر می‌آید که گروه طالبان در تلاش حفظ این توافق است و از سوی دولت بایدن احساس خطر می‌کند

ادامه مطلب