ناهید فرید:

کسانی در داخل نظام برای استخبارات منطقه کار می‌کنند

ناهید فرید نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان می‌گوید، شماری از چهره‌ها در داخل نظام برای استخبارات کشورهای منطقه کار می‌کنند

ادامه مطلب