نخستین برف پاییزی بر کابل بارید

توزیع منظم برق شهری، کنترول بهای گاز مایع، نصب اجباری فیلتر دود در بلندمنزل‌ها و حمام‌ها، منع استفاده از جنراتورهای کهنه، جلوگیری از تردد موترهای فرسوده در شهر و ترغیب مردم به استفاده از زغال سنگ تصفیه شده، می‌تواند راهکار مناسب، ولی موقتی کاهش آلودگی هوای کابل در زمستان باشد

ادامه مطلب