نخستین محموله واکسین کرونا به افغانستان رسید

نخستین محموله واکسین‌ ویروس کرونا که از سوی کشور هند به افغانستان کمک شده است، امروز به کابل رسید.

ادامه مطلب