افغانستان بر عملی‌شدن تعهدات نشست بروکسل متعهد است

حکومت افغانستان در راستای عملی‌سازی ۱۵ تعهدی که در نشست بروکسل وعده کرده بود، تلاش کرده و دستاورهایی داشته است

ادامه مطلب

تاکید ناتو بر ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان

وزیران دفاع ناتو در نشست بروکسل بر ادامه حمایت‌های‌شان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تاکید کرده و از حکومت افغانستان خواسته‌اند در راستای مبارزه با تروریزم تلاش بیشتر کنند

ادامه مطلب