تقابل در تاشکند؛

رییس جمهور غنی: ویرانی افغانستان در پاکستان جشن گرفته می‌شود/ خان: متهم کردن پاکستان منصفانه نیست

روز گذشته نشست تاشکند با سخنرانی رییس جمهور اشرف غنی و واکنش عمران به تقابل دو رهبر انجامید. رییس‌جمهور غنی گفت که سازمان‌ها و شبکه‌های حامی طالبان در پاکستان به ‌گونه‌ علنی ویرانی افغانستان را جشن می‌گیرند، اما نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که اتهام وارد کردن به پاکستان منصفانه نیست

ادامه مطلب

دیدار ریس جمهور غنی و عمران خان در حاشیه نشست تاشکند

خبرگزاری دید: رییس جمهور اشرف غنی و عمران نخست‌وزیر پاکستان در حاشیه نشست تاشکند، دیدار کردند

ادامه مطلب