نشست جنوا؛ دولت ۳ طالبان ۰

احیای امارت اسلامی، نه!: ناتو و اتحادیه اروپا هشدار دادند که هرگونه تلاش برای احیای امارت اسلامی به معنی قطع همکاری و کمک خواهد بود. معلوم است که روی سخن آنان با طالبان بود. این هم امتیازی دیگر برای جمهوریت

ادامه مطلب