پایان نشست جنوا؛ ۱۲ میلیارد دالر کمک مشروط به افغانستان تعهد شد

در پایان نشست افغانستان-۲۰۲۰ در جنوا، جامعه حهانی با تأکید بر تعهد خود به صلح و توسعه افغانستان، بیش از ۱۲ میلیارد دالر دیگر برای چهار سال آینده به این کشور کمک کردند.

ادامه مطلب

نشست جنوا آغاز شد

نشست جنوا برای افغانستان لحظات پیش با سخنرانی محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه کشور آغاز شد.

ادامه مطلب