نشست سوچی برگزار شد/ مخالفان حضور ندارند

کنفرانس صلح سوریه در بندر «سوچی» در روسیه ناوقت روز گذشته با توافق بر سر تدوین قانون اساسی تازه برای این کشور برگزار شد

ادامه مطلب