عبدالله:

درجنگ همه بازنده هستند و در صلح مردم برنده

داکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز دوشنبه در جلسه شورای وزیران ضمن استقبال از آتش‌بس بین حکومت و گروه طالبان گفت: در جنگ همه بازنده هستند و در صلح مردم برنده

ادامه مطلب