نشست مشورتی رییس جمهور غنی با رهبران سیاسی و جهادی در ارگ

خبرگزاری دید: رییس جمهور اشرف غنی با رهبران سیاسی و جهادی برای دست یافتن به اجماع قوی سیاسی و توحید دیدگاه‌ها در روند صلح، سفر آتی رییس جمهور و داکتر عبدالله به امریکا و اوضاع جاری کشور نشست مشورتی برگزار کرد

ادامه مطلب

نشست مشورتی تیم مذاکره‌کننده دولت و قربانیان ملکی جنگ برگزار شد

نشست مشورتی هیئت مذاکره‌کننده دولت با حضور اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی، از سوی وزارت دولت در امور صلح برگزار شد.

ادامه مطلب