تمدید ماموریت نظامی آلمان در افغانستان

دولت آلمان ماموریت نظامی‌اش را در افغانستان تمدید کرد

ادامه مطلب