کانگرس امریکا در تلاش جلوگیری از خروج نظامیان آن کشور از افغانستان

گزارش‌ها حاکی است که کانگرس امریکا در حال کار بر روی لایحه‌ای است که از خروج نظامیان این کشور از افغانستان جلوگیری نماید.

ادامه مطلب