نظامیان پاکستانی به خوست حمله کردند

یک عضو شورای ولایتی خوست گفت که بامداد امروز نظامیان پاکستانی که لباس محلی به تن داشتند، از خط دیورند عبور کرده و بر نیروهای خیزش مردمی ولسوالی جاجی میدان این ولایت حمله کردند

ادامه مطلب